Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Pihorňa Peter, Mgr. (S1284)

Pihorňa Peter, Mgr. (S1284)

Značka správcu:
S1284
Dátum narodenia:
14.05.1981
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.02.2009
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Námestie osloboditeľov 3, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
ppihorna@akpihorna.sk, 0902 251 466
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Koňa Zdenek Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/62/2019 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz20.02.2019
Kudla Peter Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/127/2020 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz07.04.2020
Nagyová Tünde Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/153/2020 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz23.09.2023
Ing. Elena Ogaňanová Konkurz č. 6K/7/2005 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.07.2005
Lengeň Róbert Konkurz č. 26K/22/2012 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz18.08.2012
Krakovská Ivana Konkurz č. 26K/28/2016 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz20.09.2016