Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bajužík Ľuboš, JUDr. (S1309)

Bajužík Ľuboš, JUDr. (S1309)

Značka správcu:
S1309
Dátum narodenia:
09.02.1959
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.03.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovensko
Kontakty:
lubos.bajuzik@gmail.com, 057 775 02 33
Priradené konania (45):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čarný Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/405/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.09.2019
Molitoris Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/272/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.10.2020
Suchovičová Helena Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/2/2018 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi14.02.2018
Hudák Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/27/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.02.2019
Spoločenstvo obcí Domaša, Ondava, Topľa pre separovaný zber, n.o. v likvidácii Konkurz č. 2K/21/2010 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
KRUFER s.r.o. v konkurze Konkurz č. 1K/55/2010 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
BARDE stav, s.r.o. Konkurz č. 3K/30/2011 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.10.2011
DOBROCHOD TRADE s.r.o. v konkurze Konkurz č. 2K/72/2009 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Polhošová Anna Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/971/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.01.2020
Kuhn Peter Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/10/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.02.2020