Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Fardous Fadi, JUDr. (S1316)

Fardous Fadi, JUDr. (S1316)

Značka správcu:
S1316
Dátum narodenia:
11.06.1984
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
20.04.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902 707 782
Priradené konania (39):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hatoš Milan Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/323/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.09.2018
Kellnerová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/103/2018 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.12.2018
Harman Ján Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/4/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz02.02.2019
Kalmanová Stanislava Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/53/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz22.05.2019
Gábriš Ivan Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/143/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz14.08.2019
Kohútová Emília Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/177/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.09.2019
Buzáš Juraj Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/230/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.12.2019
Sárköziová Zlatica Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/258/2019 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz01.01.2020
Laurinec Jozef Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/6/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz25.01.2020
Kemény Tibor Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/12/2020 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz30.01.2020