Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Poláčková Martina, JUDr. (S1691)

Poláčková Martina, JUDr. (S1691)

Značka správcu:
S1691
Dátum narodenia:
28.04.1971
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.03.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Štúrovo námestie 120/1, 91101 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
polackova@tvoj-pravnik.sk, 0948/282 422
Priradené konania (22):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hlavatá Mária Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/176/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.11.2017
Resek Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/135/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz26.06.2021
Slamka Michal Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/359/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz23.10.2021
Marková Alena Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/18/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.02.2022
Dobrucká Andrea Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/265/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz13.08.2022
Biberle Milan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/283/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz19.08.2022
Lovecký Jaroslav Oddlženie - Splátkový kalendár č. 40OdS/9/2022 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi05.01.2023
Hrebičíková Renata Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/2/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz18.02.2023
Siváňová Mária Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/171/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz31.05.2023
Stavitek group s. r. o. Konkurz č. 38K/21/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz15.08.2023