Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Rybár Juraj, JUDr. (S1709)

Rybár Juraj, JUDr. (S1709)

Značka správcu:
S1709
Dátum narodenia:
15.02.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.06.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Stráž 223, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
judrrybar@pobox.sk, 045 524 02 00
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kvietok Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/36/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.02.2018
Svoreňová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/252/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.04.2018
Ambrózy Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/373/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.08.2018
Šüliová Alena Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/2/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.01.2019
Boboková Lucia Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/3/2019 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi03.04.2019
Stanová Hajtmanová Beata Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/668/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.07.2019
Pauchlík Emil Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/806/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.08.2019
Bačová Anna Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/986/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.12.2019
Ďurkovič Martin Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1106/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.12.2019
Bello Igor Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1142/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.01.2020