Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Rybár Juraj, JUDr. (S1709)

Rybár Juraj, JUDr. (S1709)

Značka správcu:
S1709
Dátum narodenia:
15.02.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.06.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Stráž 223, 96001 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
spravca@akrybar.sk, 045/5240200
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Tekeli Eugen Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/7/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.02.2024
Oláh Štefan Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/11/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.02.2024
Frunková Ľubica Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/72/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.03.2024
Kandračová Angelika Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/111/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.04.2024
Porteleky Koloman Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/153/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.05.2024
Paľko Ján Oddlženie - Splátkový kalendár č. 7OdS/2/2022 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.05.2022
V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii" Konkurz č. 2R/8/2015 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.01.2016
SNP3 s.r.o. "v reštrukturalizácii" Konkurz č. 2R/18/2015 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz29.04.2016
TIR s.r.o. Konkurz č. 4K/12/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.04.2021
BCF ENERGY j. s. a. Konkurz č. 3K/4/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.12.2023