Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Surmová Soňa, JUDr., LL.M. (S1722)

Surmová Soňa, JUDr., LL.M. (S1722)

Značka správcu:
S1722
Dátum narodenia:
17.09.1988
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
29.07.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 122, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
judr.surmova@outlook.sk, 0905 175 636
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pačaj Anton Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/333/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.09.2019
Jožko Ondřej Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi09.08.2019
Sivák Radko Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/921/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.01.2020
Piller Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/18/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz01.02.2020
Telvák Róbert Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/17/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.02.2020
Franko Pavel Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/61/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.02.2020
Dudy Koťo Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/94/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.02.2020
Cibulcová Rozália Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/2/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.03.2020
Daňová Nadežda Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/152/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.03.2020
Štofej Marek Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/50/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.04.2020