Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Surmová Soňa, JUDr., LL.M. (S1722)

Surmová Soňa, JUDr., LL.M. (S1722)

Značka správcu:
S1722
Dátum narodenia:
17.09.1988
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
29.07.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 122, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
judr.surmova@outlook.sk, 0905 175 636
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pačaj Anton Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/333/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.09.2019
Balog Alexander Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.09.2019
Dzuričková Judita Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/788/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.01.2019
Pažur Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/284/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.05.2019
Rusnák Peter Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/525/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.07.2019
Jožko Ondřej Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi09.08.2019
Billý Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/624/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.08.2019
Dávid Emil Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/668/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.09.2019
Udičová Mária Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/698/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.09.2019
Blašková Ingrid Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/740/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.09.2019