KRIVANKON, k.s. (S1704)

Značka správcu:
S1704
IČO:
47752785
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.05.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
vanco@krivankon.eu, 0905 325 782
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Ružinovská 42, 82102 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
kristak@krivankon.eu, 0903 282 064
Priradené konania (34):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Sedlák Tomáš Konkurz č. 6K/32/2017 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.07.2017
Brbuch Štefan Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/552/2020 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.02.2023
Trojanová Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/246/2020 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz02.10.2020
Prokop Branislav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/230/2020 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.07.2020
Paulo Maroš Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/273/2021 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.04.2023
Sisiková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/167/2022 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.01.2023
Lukačka Ivan Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/252/2022 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.12.2022
Čipčalová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/84/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.03.2023
Balážová Anna Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/53/2023 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.05.2023
Balogová Aneta Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/182/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.02.2023