KRIVANKON, k.s. (S1704)

Značka správcu:
S1704
IČO:
47752785
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.05.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
vanco@krivankon.eu, 0905 325 782
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Ružinovská 42, 82102 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
kristak@krivankon.eu, 0903 282 064
Priradené konania (30):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Sedlák Tomáš Konkurz č. B1-6K/32/2017 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.07.2017
Trojanová Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/246/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz02.10.2020
Prokop Branislav Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/230/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz29.07.2020
Lukačka Ivan Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/252/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz15.12.2022
Martiniak Radoslav Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/81/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz11.10.2023
Marček Peter Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/207/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz26.01.2024
Taschner Patrik Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/182/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz29.12.2023
Märtz Vojtech Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/342/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.07.2020
Bučková Eva Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/340/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.09.2023
Pavlová Mária Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/358/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.09.2023