Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Bodnár Ján, JUDr. (S1714)

Bodnár Ján, JUDr. (S1714)

Značka správcu:
S1714
Dátum narodenia:
10.12.1986
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
janobodnar@gmail.com, 0917 933 544
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Sedlák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 93OdK/10/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz23.04.2024
Kaločan Štefan Oddlženie - Konkurz č. 88OdK/63/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz17.05.2024
Krištóf Jozef Oddlženie - Konkurz č. 95OdK/26/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz14.05.2024
Dobaj Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/74/2024 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz07.06.2024
Laczová Priška Oddlženie - Splátkový kalendár č. 26OdS/6/2022 Mestský súd KošicePoskytnutá ochrana pred veriteľmi22.12.2022
Truck Center Košice s.r.o. Konkurz č. 30K/12/2013 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz27.01.2015
Jenčušová Soňa, Mgr. Konkurz č. 30K/22/2014 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz19.08.2014
C.LT.W. Finance s.r.o. Konkurz č. 30K/24/2015 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz08.12.2015
Kišš Peter Konkurz č. 32K/14/2015 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz03.05.2016
STEEL TRANS s.r.o. Konkurz č. 30K/6/2018 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz29.06.2018