Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Gregušková Ľubica, Mgr. (S1720)

Gregušková Ľubica, Mgr. (S1720)

Značka správcu:
S1720
Dátum narodenia:
04.07.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.07.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Levočská 866, 058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty:
lubica.greguskova@gmail.com, 0948 050 685
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Čaňa - Gyňov Konkurz č. 5K/87/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia11.10.2000
Šimčák Juraj Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/2/2020 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.06.2020
Halčišáková Ľudmila Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/293/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.12.2020
Böhmer Ján Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/312/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.01.2021
Žigová Anna Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/5/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.02.2021
Komara Juraj Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/31/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.02.2021
EREZ s.r.o. Konkurz č. 30K/42/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.04.2016
Fečková Jana, Mgr. Konkurz č. 30K/3/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.04.2016