Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Gregušková Ľubica, Mgr. (S1720)

Gregušková Ľubica, Mgr. (S1720)

Značka správcu:
S1720
Dátum narodenia:
04.07.1964
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.07.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Levočská 866, 058 01 Poprad, Slovensko
Kontakty:
lubica.greguskova@gmail.com, 0948 050 685
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pecha Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/173/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.04.2019
Kanaloš Martin Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/448/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.09.2019
Lesná Mária Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/8/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.11.2019
SK INVEST, a.s. v konkurze Konkurz č. 26K/75/2014 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.03.2015
EREZ s.r.o. Konkurz č. 30K/42/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz05.04.2016
Fečková Jana, Mgr. Konkurz č. 30K/3/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.04.2016
Jasenčár Jozef Konkurz č. 31K/39/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz12.10.2016
X-BOUW, s.r.o. Konkurz č. 2K/16/2019 Okresný súd PrešovZačaté konkurzné konanie05.11.2019