Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Abelovská Iveta, JUDr. (S169)

Abelovská Iveta, JUDr. (S169)

Značka správcu:
S169
IČO:
31795439
Dátum narodenia:
15.11.1957
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.07.2005
Stav:
vyčiarknutý
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Hlučínska 1, 831 03 Bratislava 3, Slovensko
Kontakty:
kancelaria@abelovskasulva.sk, 02/446 34 927
Priradené konania (1):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Duda Pavel Konkurz č. 4K/40/2015 Mestský súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.10.2015