Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie (S1742)

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie (S1742)

Značka správcu:
S1742
IČO:
47969121
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
03.12.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Floriánska 19, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
kralik@kpkr.sk, 0905 820 941
Priradené konania (23):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čorejová Helena Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/116/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz15.11.2017
Sivák Michal Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/221/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.01.2018
Bodnárová Edita Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/324/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz10.08.2018
Paliderová Daniela Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/442/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz30.10.2018
Novák Michal Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/465/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.09.2019
Ontkovič Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/517/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.12.2019
Sakmár Martin Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/25/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.02.2020
Kalinský Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/142/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.04.2020
Szatmáry Tibor Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/227/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz30.06.2020
Bič Ján Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/257/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz31.07.2020