Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kališka Tomáš, JUDr. (S1743)

Kališka Tomáš, JUDr. (S1743)

Značka správcu:
S1743
Dátum narodenia:
18.04.1988
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
31.12.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Žriedlová 3, 04001 Košice, Slovensko
Kontakty:
kaliska.spravca@gmail.com, 0908/791672
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Tóth Kristián Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/309/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz03.07.2019
Koška Tibor Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/621/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.01.2020
Tippanová Ružena Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/632/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.01.2020
Nízka Viera Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/138/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.04.2020
Mirga Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/153/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz25.04.2020
Horváth Ondrej Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/194/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.05.2020
Andrejčák Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/205/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz30.05.2020
Vargová Iveta, RNDr. Konkurz č. 26K/3/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.03.2012
REVO, s.r.o. Konkurz č. 31K/43/2015 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.10.2015
Bonk Milan Konkurz č. 31K/54/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz29.12.2016