Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Križová Červenáková Ivana, JUDr. (S1747)

Križová Červenáková Ivana, JUDr. (S1747)

Značka správcu:
S1747
Dátum narodenia:
27.09.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
03.02.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
spravca.krizova@gmail.com, 0911 731 454
Priradené konania (42):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lazorová Valéria, Ing. Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/108/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz27.03.2018
Kačala Pavel Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/366/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.07.2018
Pacolová Jana Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/435/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.08.2018
Kakaščík Peter Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/572/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.10.2018
Kovalčíková Kvetoslava Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/691/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.12.2018
Ferenc Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/383/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.07.2019
Hurná Dana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/394/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.06.2019
Fedáková Darina Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/4/2019 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.06.2019
Mikita Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/447/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.06.2019
Hangurbadžo Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/466/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.06.2019