Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Správcovská a poradenská, k. s. (S1767)

Správcovská a poradenská, k. s. (S1767)

Značka správcu:
S1767
IČO:
48143448
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.06.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Garbiarska 5, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
office@spks.sk, 0903/400629
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Duchnovičovo nám. 1, 08001 Prešov, Slovensko
Kontakty:
office@spks.sk, 0907/777029
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 13, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@spks.sk, 0907/777 029
Priradené konania (77):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
ASPO Drienov, s.r.o. Konkurz č. 5K/18/2003 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia04.02.2004
Bolvan Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/172/2022 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz02.12.2022
Mihalik Marek Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/735/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.03.2023
Gondáš Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/33/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.03.2019
Taňkošová Jana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/411/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz24.09.2019
Bohunická Lucia Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/65/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.08.2021
Bezák Valentín Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/95/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.08.2021
Bačovčin Marián Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/694/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.11.2021
Čonková Anna Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/544/2019 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz07.12.2019
Violová Adriana Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/565/2019 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz17.12.2019