Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Správcovská a poradenská, k. s. (S1767)

Správcovská a poradenská, k. s. (S1767)

Značka správcu:
S1767
IČO:
48143448
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
01.06.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Garbiarska 5, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
office@spks.sk, 0903/400629
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Duchnovičovo nám. 1, 08001 Prešov, Slovensko
Kontakty:
office@spks.sk, 0907/777029
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Andreja Hlinku 3118, 02201 Čadca, Slovensko
Kontakty:
office@spks.sk, 0907/777 029
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horná 13, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@spks.sk, 0907/777 029
Priradené konania (88):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Básti Szabolcs Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/621/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.06.2019
Bartošová Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/749/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.08.2019
Straková Marta Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/58/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.03.2021
Kmošeková Katarína Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/292/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.10.2019
Sobkovčík Ľubomír Oddlženie - Splátkový kalendár č. 9OdS/5/2019 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi23.10.2019
Demčík Pavol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/2/2020 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.02.2020
Labánek Milan Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/49/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz11.03.2020
Mahút Juraj Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/169/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz28.10.2020
Haššanová Mária Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/176/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz11.11.2020
Šolc Marián Konkurz č. 10K/10/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz08.06.2021