insolva, k.s. (S1764)

Značka správcu:
S1764
IČO:
47257172
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 50, 08001 Prešov, Slovensko
Kontakty:
office@insolva.sk, 045/202 89 38
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
DAPO SHOES s.r.o. v konkurze Konkurz č. 2K/4/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Vyhrabáčová Erika Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.05.2020
Gergelyová Eva Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/2/2018 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.02.2018
Kuchár Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/78/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.02.2018
JAS, s.r.o. Konkurz č. 2K/10/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.03.2024
DREVOINDUSTRIA, a.s. "v likvidácii" Konkurz č. 46K/72/1999 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia16.05.2000