insolva, k.s. (S1764)

Značka správcu:
S1764
IČO:
47257172
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Hlavná 50, 08001 Prešov, Slovensko
Kontakty:
office@insolva.sk, 045/202 89 38
Priradené konania (15):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vyhrabáčová Erika Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/278/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.05.2020
Mikulášiová Mária Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/386/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz29.11.2017
Gergelyová Eva Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/2/2018 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi08.02.2018
Kuchár Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/78/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.02.2018
DREVOINDUSTRIA, a.s. "v likvidácii" Konkurz č. 46K/72/1999 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia16.05.2000
Bavalová Darina, RNDr. Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/339/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.08.2022
Mazúchová Eva Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/156/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.06.2021
Berky Igor Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/214/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.06.2022
Mathlouthi Silvia Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/147/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.05.2023
Balážová Adriana Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/202/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.06.2023