Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Koiš Richard, Mgr., MBA (S1300)

Koiš Richard, Mgr., MBA (S1300)

Značka správcu:
S1300
Dátum narodenia:
13.06.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
05.03.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Štiavnická 2018/7, 03401 Ružomberok, Slovensko
Kontakty:
kois@prpartners.sk, 0915/877 933
Priradené konania (15):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Truchlik Peter Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/24/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz17.03.2023
Biel Pavol Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/42/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.05.2023
Danišová Natália Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/53/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz21.06.2023
Hacajová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/65/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz22.07.2023
Hacaj Slavomír Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/66/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz26.07.2023
Šurinová Miriama Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/79/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz23.08.2023
Kuka Tibor Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/90/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.09.2023
Zubaj Štefan Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/39/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.02.2022
Kmošek Marek Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/44/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz18.10.2017
Štefániková Ľubica, Ing. Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/7/2018 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi07.11.2018