Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Cabadajová Mária, JUDr. (S1302)

Cabadajová Mária, JUDr. (S1302)

Značka správcu:
S1302
Dátum narodenia:
10.10.1957
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
10.03.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
M. Rázusa 5, 01001 Žilina, Slovensko
Kontakty:
maria.cabadajova@rybaza.sk, 0903/524 443
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Vinica Konkurz č. 47K/50/1998 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia16.02.1999
Tylka Pavol Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/3/2018 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.07.2018
Berzák Július Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/103/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz12.03.2024
Ďurišová Emília Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/120/2023 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz19.12.2023
Varga Ernest Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/2/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz30.01.2024
Bitušík Dušan Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/37/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz17.04.2024
Urbánek René Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/49/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz18.05.2024
Žuborová Ivana Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/53/2024 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.06.2024