Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Tökölyová Majerová Zdenka, JUDr. (S1305)

Tökölyová Majerová Zdenka, JUDr. (S1305)

Značka správcu:
S1305
Dátum narodenia:
03.09.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.03.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Kollárova 833/43, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
zdenka.majerova@gmail.com, 0907/889 961
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
IPS Slovakia, s.r.o. "v likvidácii" Konkurz č. 46K/109/1998 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia27.10.1998
Asztalosová Klára Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/139/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.07.2017
Stojková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1015/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz29.07.2023
Bučko Igor Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/285/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.05.2020
Kováč Peter Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/91/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.04.2024
Kováčik Július Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/129/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.04.2024
Knopp Dominika Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/155/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.05.2024
PRIOR INVEST, s.r.o. v likvidácii, "v konkurze" Konkurz č. 1K/23/2009 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.09.2009
INVESTING a.s. „v konkurze“ Konkurz č. 2K/4/2014 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.06.2014