Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Pekár Bernard, JUDr. Ing., PhD. (S1307)

Pekár Bernard, JUDr. Ing., PhD. (S1307)

Značka správcu:
S1307
Dátum narodenia:
24.08.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.03.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
akpekar@seznam.cz, 0905(7) 656 216
Priradené konania (18):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Agrodružstvo Želovce, družstvo "v konkurze" Konkurz č. 28K/18/2003 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.01.2004
Kaškőtő Anton Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/50/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.02.2023
Bartoš Mário Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/281/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.05.2020
Krištály Jozef Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/22/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.02.2021
Berkyová Ingrid Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/353/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.10.2021
Pásztor Štefan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/4/2021 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi06.11.2021
Sabo Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/400/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.11.2021
Abrahámová Monika Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/321/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.09.2022
Vrbata Jozef Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/447/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz22.12.2022
Bartoš Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/47/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.03.2023