Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Pekár Bernard, JUDr. Ing., PhD. (S1307)

Pekár Bernard, JUDr. Ing., PhD. (S1307)

Značka správcu:
S1307
Dátum narodenia:
24.08.1977
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
25.03.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
akpekar@seznam.cz, 0905(7) 656 216
Priradené konania (22):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Žilinská Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.07.2017
Adamec Marek Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/327/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.11.2017
Koštová Melánia Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/357/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.11.2017
Franěk Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/457/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz02.12.2017
Trojan Peter Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/228/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz15.03.2019
Fodor Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/169/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz02.08.2023
Pásztorová Jolana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/4/2021 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.09.2021
Berkyová Ingrid Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/353/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.10.2021
Pásztor Štefan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/4/2021 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi06.11.2021
Bartoš Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/47/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.03.2023