Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Martonová Monika, Mgr. (S1325)

Martonová Monika, Mgr. (S1325)

Značka správcu:
S1325
Dátum narodenia:
25.04.1976
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.07.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
monikamartonova.spravca@gmail.com, +421 903 764 592
Priradené konania (32):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
ETS Holding a.s. Konkurz č. 4K/16/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
CKSK, a.s. Konkurz č. 4K/26/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.06.2010
Juhás Norbert Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/148/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.05.2018
Benčurik Milan Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/186/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.06.2018
Čech Ondrej Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/247/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz27.07.2018
Gonosová Anna Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/314/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.09.2018
Žáček Viliam Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/386/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz07.11.2018
Sekula Roman Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/463/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.01.2019
Kasza Mikuláš Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/2/2019 Okresný súd Bratislava IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.05.2019
Paulovič Marek Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/250/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.08.2019