Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Martonová Monika, Mgr. (S1325)

Martonová Monika, Mgr. (S1325)

Značka správcu:
S1325
Dátum narodenia:
25.04.1976
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.07.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
monikamartonova.spravca@gmail.com, +421 903 764 592
Priradené konania (15):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
CKSK, a.s. Konkurz č. 4K/26/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.06.2010
ETS Holding a.s. Konkurz č. 4K/16/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.12.2015
Kasza Mikuláš Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/2/2019 Okresný súd Bratislava IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi11.05.2019
Salay Matej Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/42/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.04.2020
Hupková Júlia Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/107/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.09.2021
Šorek Anton Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/65/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz02.10.2021
Danihel Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/100/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz28.10.2021
Hrušková Denisa Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/54/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.01.2022
STAR BOOKS s. r. o. Konkurz č. 2K/7/2012 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.09.2012
CleaningPro s.r.o. Konkurz č. 6K/5/2013 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz27.04.2013