Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

Značka správcu:
S1765
IČO:
48003506
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Tatranská 300/8, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0911/553 421
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0911 553 421
Priradené konania (142):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mihálová Miriam Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/108/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.07.2018
Danišová Soňa Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/11/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.02.2019
Szabó Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/20/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz28.02.2019
Konkoly Peter Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/29/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz14.03.2019
Halás Eduard Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/56/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz06.04.2019
Benkovský Dušan Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/62/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.04.2019
Valla Marek Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/83/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz25.04.2019
Hornáčková Martina Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/98/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz08.05.2019
Czanik Ivan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 36OdS/3/2019 Okresný súd TrnavaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi30.05.2019
Rybanič Marián Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/131/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz05.06.2019