Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

Značka správcu:
S1765
IČO:
48003506
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 72, 94901 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0911/553 421
Priradené konania (152):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Szórádová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/112/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz21.09.2021
Slaný Miloš Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/223/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz15.10.2021
Jaroš Adam Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/237/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.11.2021
Sitka Peter Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/238/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz03.11.2021
Baláž Bohuš Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/280/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.12.2021
Anyalai Ján Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/287/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz24.12.2021
Petrůjová Monika Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/255/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz19.11.2021
Husár Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/271/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz04.12.2021
Toma Hajnalka Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/232/2021 Okresný súd NitraVyhlásený konkurz11.01.2022
Přenosilová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/36/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.03.2021