Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

Značka správcu:
S1765
IČO:
48003506
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0903/707 745
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Tatranská 300/8, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0911/553 421
Priradené konania (134):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Mihálová Miriam Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/108/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.07.2018
Hlavatá Iveta Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/166/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.09.2018
Poór Štefan Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/188/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz26.09.2018
Hlúch Jozef Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/79/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz24.05.2018
Horváthová Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/40/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz29.03.2018
Kopásek Marián Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/59/2017 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.10.2017
Janeček Milan Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/18/2017 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz21.07.2017
Hegyi Szilárd Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/29/2017 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz10.08.2017
Cicko Dušan Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/520/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz20.12.2018
Murková Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/514/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz19.12.2018