Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

Značka správcu:
S1765
IČO:
48003506
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0903/707 745
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Tatranská 300/8, 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0911/553 421
Priradené konania (126):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Sekáč Martin Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/225/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz15.11.2018
Lengyelová Tünde Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/239/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.12.2018
Balažovič Aladár Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/251/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz19.12.2018
Khúla Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/152/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz22.08.2018
Hlavatá Iveta Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/166/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.09.2018
Poór Štefan Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/188/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz26.09.2018
Nosáľ Milan Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/133/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz03.08.2018
Mihálová Miriam Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/108/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.07.2018
Čapkovič Dušan Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/125/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz26.07.2018
Nováková Magdaléna Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/72/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz03.05.2018