Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

Značka správcu:
S1765
IČO:
48003506
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 72, 94901 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0911/553 421
Priradené konania (161):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lengyelová Tünde Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/239/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.12.2018
Balažovič Aladár Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/251/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz19.12.2018
Hrdý Maroš Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/262/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz03.01.2019
Danišová Soňa Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/11/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.02.2019
Konkoly Peter Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/29/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz14.03.2019
Toráčová Daniela Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/144/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz14.06.2019
Tomasta Štefan Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/305/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.09.2019
Balážová Adriana Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/355/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz18.12.2019
Masaryk Michal Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/362/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz19.12.2019
Pápayová Mária Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/374/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz15.01.2020