Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. (S1765)

Značka správcu:
S1765
IČO:
48003506
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
27.04.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0902 707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Nitra
Adresa kancelárie:
Mostná 72, 94901 Nitra, Slovensko
Kontakty:
info@isks.sk, 0911/553 421
Priradené konania (155):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Hlúch Jozef Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/79/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz24.05.2018
Mihálová Miriam Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/108/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.07.2018
Janeček Milan Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/18/2017 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz21.07.2017
Hegyi Szilárd Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/29/2017 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz10.08.2017
Tomasta Štefan Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/305/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.09.2019
Balážová Adriana Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/355/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz18.12.2019
Masaryk Michal Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/362/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz19.12.2019
Pápayová Mária Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/374/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz15.01.2020
Szalacsiová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/391/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz23.01.2020
Ivániová Adriana Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/410/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz30.01.2020