Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Veréb Jaroslav, Ing. (S1342)

Veréb Jaroslav, Ing. (S1342)

Značka správcu:
S1342
Dátum narodenia:
12.06.1955
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
18.08.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
jaro.vereb@gmail.com, 0908 940 998
Priradené konania (23):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Cicko Boris Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/121/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz08.11.2017
Bellová Dana Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/144/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz15.12.2017
Škorvánek Anton Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/163/2017 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.01.2018
Baláž Dušan Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/150/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz24.07.2018
Vitosová Viera Oddlženie - Splátkový kalendár č. 8OdS/4/2018 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi31.07.2018
Nedoroščík Štefan Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/122/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.07.2020
Škarková Janka Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/7/2020 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi10.10.2020
MB design, s.r.o. Konkurz č. 2K/13/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz14.09.2021
Červenec Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/112/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz08.11.2022
Kodejšová Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/133/2022 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz05.01.2023