Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Čerevka Emil, Ing. (S1344)

Čerevka Emil, Ing. (S1344)

Značka správcu:
S1344
Dátum narodenia:
30.04.1963
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
19.08.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 13/25, 06601 Humenné, Slovensko
Kontakty:
cerevkaemil86@gmail.com, 0915/852 289
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske, výrobné a obchodné družstvo Budulov Konkurz č. 1K/83/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia01.06.2000
Grega Milan Iné č. 2NcKR/3/2016 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.09.2016
Harviš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/362/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.12.2020
Hlavatý Štefan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/111/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz27.05.2021
Gažo Pavol Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/171/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.07.2021
Žiga Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.07.2021
Ferko Štefan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/147/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.08.2021
Orolinová Andrea Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/2/2021 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi17.08.2021
Karala Stanislav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/251/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz31.08.2021
Holub Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/280/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.09.2021