Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Maruniak Jozef, Mgr. (S1364)

Maruniak Jozef, Mgr. (S1364)

Značka správcu:
S1364
Dátum narodenia:
06.01.1981
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.09.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
maruniak@maruniak.sk, 0940/629 292
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kováč Martin Konkurz č. 37K/11/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.08.2019
Lednár Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/114/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.06.2020
Ivičič Peter Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/229/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz28.07.2020
Bogušovský Allan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/12/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.09.2020
Janečko Štefan Oddlženie - Splátkový kalendár č. 37OdS/5/2018 Okresný súd Bratislava IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi04.01.2019
PB Machinery, s. r. o. Konkurz č. 2K/75/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.03.2012
L2media, s.r.o. Konkurz č. 3K/16/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz03.07.2014
Tárnoková Judita Konkurz č. 36K/4/2015 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz13.05.2015
AGRO - GAZON, s.r.o. Konkurz č. 37K/57/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz01.12.2018
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii Konkurz č. 37K/68/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz03.10.2018