Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Tyko Lukáš, JUDr. (S1333)

Tyko Lukáš, JUDr. (S1333)

Značka správcu:
S1333
Dátum narodenia:
31.12.1981
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
29.07.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Palackého 5, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
tyko@counsel.sk, 0905 984 742
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
TOPMÄSO spol. s r.o. Konkurz č. 8K/77/2001 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia12.07.2001
Králiková Mária Oddlženie - Splátkový kalendár č. 22OdS/6/2017 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi09.11.2017
Chorvát Peter Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/158/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.04.2019
Valuch Ivan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/539/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.08.2019
Beranová Jarmila Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/581/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz17.08.2019
Brezinský Marek Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/572/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz21.08.2019
Kurnocík Róbert Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/618/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz03.09.2019
Baláž Milan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/641/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.09.2019
Lazar Ján Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/692/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.10.2019
Petrovský Ladislav Iné č. 38NcKR/2/2015 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015