Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Tyko Lukáš, JUDr. (S1333)

Tyko Lukáš, JUDr. (S1333)

Značka správcu:
S1333
Dátum narodenia:
31.12.1981
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
29.07.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Palackého 5, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
tyko@counsel.sk, 0905 984 742
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Lazar Ján Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/692/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.10.2019
Martiník Viktor Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/702/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz28.11.2019
Kotlárová Marta Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/806/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.12.2019
Tavali František Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/39/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.02.2020
Žákovic Pavol Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/166/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz07.04.2020
Cagáňová Marta Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/284/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz25.06.2020
Zadňančin Dušan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/318/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.08.2020
TOPMÄSO spol. s r.o. Konkurz č. 8K/77/2001 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia12.07.2001
Králiková Mária Oddlženie - Splátkový kalendár č. 22OdS/6/2017 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi09.11.2017
Petrovský Ladislav Iné č. 38NcKR/2/2015 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia09.12.2015