Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Cibulová Viera, JUDr. (S1337)

Cibulová Viera, JUDr. (S1337)

Značka správcu:
S1337
Dátum narodenia:
02.11.1955
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
06.08.2009
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
akcibulovaviera@azet.sk, 0905/613 137
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Vrábová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/57/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.03.2024
Didiová Anna Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/106/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz19.04.2024
Vančo Michal Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/124/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.04.2024
Kováčová Lea Simona Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/3/2024 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi21.05.2024
Fizik Martin Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/223/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz29.06.2024
Krajčík Roman Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/235/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.07.2024