Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kováčik Ján, JUDr. (S1557)

Kováčik Ján, JUDr. (S1557)

Značka správcu:
S1557
Dátum narodenia:
17.08.1978
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.08.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
kovacik@kpklegal.eu, 0914 188 884, 02/5262 1964
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jánoš Juraj Oddlženie - Splátkový kalendár č. 37OdS/1/2018 Okresný súd Bratislava IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi25.07.2018
Machaj Ľuboš Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/96/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.05.2020
Turanová Beáta Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/191/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.01.2022
Ančinec Pavel Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/61/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz02.06.2022
Zemanová Jolana Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/101/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz20.07.2022
GST Service s. r. o. Konkurz č. 3K/7/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.05.2014
POLUSKA a.s. Konkurz č. 6K/35/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.10.2014
Kittler Miroslav Konkurz č. 8K/11/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz03.06.2017
STAV PROFI, s.r.o. Konkurz č. 33K/22/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.10.2021