Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Značka správcu:
S1535
Dátum narodenia:
23.11.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.04.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Železničiarska 13, 81104 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
arendacky@nextra.sk, 0903/626 841
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice Konkurz č. 6K/30/1999 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.03.1999
Tomková Greta Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/377/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.10.2018
Horváth Arnold Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/487/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.01.2019
Mladá Eva Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/251/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.08.2019
Gallová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/32/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.01.2020
Trepka Ján Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/112/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.06.2020
Schleimer Bohumír Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/188/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.07.2020
Medgyesiová Emília Konkurz č. 2K/56/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.11.2011
M.I. Stav, spol. s r.o. Konkurz č. 2K/19/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.08.2014