Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Značka správcu:
S1535
Dátum narodenia:
23.11.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.04.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Železničiarska 13, 81104 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
arendacky@nextra.sk, 0903/626 841
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice Konkurz č. 6K/30/1999 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.03.1999
Horváth Arnold Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/487/2018 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz23.01.2019
Illiť Zdenko Konkurz č. B1-4K/4/2020 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz10.10.2020
Petrík Tibor Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/35/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.05.2022
Speváková Renáta Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/199/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz08.11.2022
Hraník Roman Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/296/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz10.01.2023
Mentelová Vlasta Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/154/2023 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz08.12.2023
Tóth Alfréd Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/71/2024 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz19.04.2024
Medgyesiová Emília Konkurz č. B1-2K/56/2011 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz25.11.2011
M.I. Stav, spol. s r.o. Konkurz č. B1-2K/19/2014 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.08.2014