Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Značka správcu:
S1535
Dátum narodenia:
23.11.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.04.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Železničiarska 13, 81104 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
arendacky@nextra.sk, 0903/626 841
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice Konkurz č. 6K/30/1999 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.03.1999
Tomková Greta Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/377/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.10.2018
Horváth Arnold Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/487/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.01.2019
Mladá Eva Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/251/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.08.2019
Gallová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/32/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.01.2020
Trepka Ján Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/112/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz04.06.2020
Illiť Zdenko Konkurz č. 4K/4/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.10.2020
Šušuk František Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/70/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.11.2020
Mundi František Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/541/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.12.2020
Medgyesiová Emília Konkurz č. 2K/56/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.11.2011