Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Arendacký Peter, Mgr. (S1535)

Značka správcu:
S1535
Dátum narodenia:
23.11.1982
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.04.2011
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Železničiarska 13, 81104 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
arendacky@nextra.sk, 0903/626 841
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice Konkurz č. 6K/30/1999 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.03.1999
Horváth Arnold Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/487/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.01.2019
Illiť Zdenko Konkurz č. 4K/4/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.10.2020
Speváková Renáta Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/199/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz08.11.2022
Pašková Mária Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/221/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.11.2022
Hraník Roman Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/296/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.01.2023
Martanová Nora Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/191/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz13.04.2022
Petrík Tibor Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/35/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.05.2022
Medgyesiová Emília Konkurz č. 2K/56/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.11.2011
M.I. Stav, spol. s r.o. Konkurz č. 2K/19/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.08.2014