Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > JUDr. Ďurčeková, správca k.s. (S1578)

JUDr. Ďurčeková, správca k.s. (S1578)

Značka správcu:
S1578
IČO:
47236833
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.01.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
akds@bb.psg.sk, 048 41 447 43
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pastier Richard Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/219/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz19.03.2019
Bálint Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/730/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.08.2019
Bútorová Viera Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1104/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.12.2019
Hrušková Pavlína Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1238/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.01.2020
Harvan Marian Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/88/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.03.2020
Koščo Richard Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/135/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz18.03.2020
Solčanová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/196/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.04.2020
Boďová Diana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/239/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.04.2020
Kolesárová Monika Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/263/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.05.2020
Irena Roháčová - I.M.R. Konkurz č. 2K/32/2011 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.08.2011