Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > JUDr. Ďurčeková, správca k.s. (S1578)

JUDr. Ďurčeková, správca k.s. (S1578)

Značka správcu:
S1578
IČO:
47236833
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.01.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
A. Matušku 1, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
akds@bb.psg.sk, 0905/408 550
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Irena Roháčová - I.M.R. Konkurz č. 2K/32/2011 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.08.2011
Kováč Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2017 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi20.12.2017
Bálint Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/730/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.08.2019
Riečanová Zdenka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/309/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.06.2020
Harajda Drahoslav Konkurz č. 5K/8/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.11.2020
Nagy Atila Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/2/2020 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi27.08.2020
Klinčáková Irena Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/564/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz22.12.2020
Ivaničová Veronika Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/47/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.03.2021
Capko Jozef Konkurz č. 4K/12/2017 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.04.2017