Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > JUDr. Ďurčeková, správca k.s. (S1578)

JUDr. Ďurčeková, správca k.s. (S1578)

Značka správcu:
S1578
IČO:
47236833
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.01.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
akds@bb.psg.sk, 048 41 447 43
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kováčová Eleonóra Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/699/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz19.07.2019
Bálint Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/730/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz07.08.2019
Valocková Vladena Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/807/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.08.2019
Lukešová Mária Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/856/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.09.2019
Ambrózi Tibor Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/911/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz21.09.2019
Pleško Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/940/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.10.2019
Irena Roháčová - I.M.R. Konkurz č. 2K/32/2011 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.08.2011
Kováč Jozef Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2017 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi20.12.2017
Pastier Richard Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/219/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz19.03.2019
Záhorec Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/329/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.04.2019