Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Gelatka Bohuslav, JUDr. (S1582)

Gelatka Bohuslav, JUDr. (S1582)

Značka správcu:
S1582
Dátum narodenia:
17.08.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
15.02.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bohuslavgelatka@hotmail.com, 0911 516 890
Priradené konania (20):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Filková Helena Konkurz č. 7K/57/1997 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia14.10.2019
Hostačný Ján Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/60/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.02.2020
Hroncová Erika Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/143/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz24.03.2020
Hornáček Pavol Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/259/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.05.2020
Bujalková Mária Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/281/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz19.06.2020
Horváth Gejza Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/296/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz17.07.2020
Helbich Emil Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/325/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.08.2020
Topor Peter Iné č. 40NcKR/23/2016 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia18.01.2017
Kaláberová Alena Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/280/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.08.2018
Kollárová Katarína Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/347/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz21.09.2018