Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Gelatka Bohuslav, JUDr. (S1582)

Gelatka Bohuslav, JUDr. (S1582)

Značka správcu:
S1582
Dátum narodenia:
17.08.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
15.02.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bohuslavgelatka@hotmail.com, 0911 516 890
Priradené konania (28):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Filková Helena Konkurz č. 7K/57/1997 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia14.10.2019
Hostačný Ján Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/60/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.02.2020
Tinath Pavol Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/72/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz26.02.2020
Belák Jaroslav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/111/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz13.03.2020
Grolmus Jozef Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/121/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz14.03.2020
Hroncová Erika Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/143/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz24.03.2020
Horváth Emil Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/165/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz07.04.2020
Fabianová Daniela Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/194/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz01.05.2020
Švehla Andrej Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/211/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.05.2020
Hornáček Pavol Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/259/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.05.2020