Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Gelatka Bohuslav, JUDr. (S1582)

Gelatka Bohuslav, JUDr. (S1582)

Značka správcu:
S1582
Dátum narodenia:
17.08.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
15.02.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
bohuslavgelatka@hotmail.com, 0911 516 890
Priradené konania (14):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Šandor Štefan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/217/2018 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz09.02.2021
Backa Marian Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/821/2019 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz19.02.2021
Daniš Ivan Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/488/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.03.2021
Parči Peter Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/530/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz08.01.2021
Sovíková Paulína Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/532/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz16.01.2021
Omelková Dagmar Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/33/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz02.03.2021
Topor Peter Iné č. 40NcKR/23/2016 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia18.01.2017
Hroncová Erika Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/143/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz24.03.2020
Eliaš Július Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/395/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz18.09.2020
Janko Dalibor Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/492/2020 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz25.11.2020