Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Konkurzy AA, k.s. (S1577)

Konkurzy AA, k.s. (S1577)

Značka správcu:
S1577
IČO:
47236108
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
11.01.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
B. Bartóka 1042/12, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
Kontakty:
judr.andrasiova@rsnet.sk, 0905/731 345
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Svetlák Jaroslav, Ing. Konkurz č. 47K/269/1999 Krajský súd v Banskej BystriciVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia29.08.2000
Boháčiková Dušana Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/132/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.04.2023
Huťa Ján Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/211/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.10.2023
Šarina Slavomír Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/87/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.04.2024
Rusnák Melichar Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/156/2024 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.05.2024
Zupková Milena Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/444/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.10.2020
Dovala Adrián Oddlženie - Splátkový kalendár č. 2OdS/1/2022 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi16.03.2022
Križo Juraj Konkurz č. 2K/27/2016 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.05.2016
PEEG-WOOD s.r.o. v likvidácii Konkurz č. 6K/3/2023 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz15.06.2023