Advisors k. s. (S1590)

Značka správcu:
S1590
IČO:
46570675
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.04.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Dolná 6, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@advisorsks.sk, 0910 960 479
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Kontakty:
office@advisors.sk
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Plesník Ján Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/122/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.03.2020
Czirák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/202/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz28.08.2020
Pačaj Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/246/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.04.2020
Salák Marek Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/257/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz20.10.2020
Strelecký Alojz Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/523/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz03.12.2020
Holíková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/512/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.11.2020
Chalupka Jozef Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/4/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.01.2021
Líška Michal Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/183/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.02.2021
Masárová Jana, Bc. Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/81/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.05.2021
Hromádková Veronika Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/120/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.06.2021