Advisors k. s. (S1590)

Značka správcu:
S1590
IČO:
46570675
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.04.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Dolná 6, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@advisorsks.sk, 0910 960 479
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Kontakty:
office@advisors.sk
Priradené konania (25):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Goda Richard Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/341/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.05.2020
Pekař Martin Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/25/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.01.2020
Hrebíčková Mária Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/116/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.06.2020
Šidlík Martin Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/421/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz31.07.2020
Kašša Roman Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/350/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.07.2020
Sekera Ľudovít Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/170/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.03.2020
Pačaj Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/246/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.04.2020
Bulla Štefan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/249/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.05.2020
Berzétyová Džurmanová Anna Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/311/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.06.2020
Kováč Jozef Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/65/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz18.02.2020