Advisors k. s. (S1590)

Značka správcu:
S1590
IČO:
46570675
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.04.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Dolná 6, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@advisorsks.sk, 0910 960 479
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Kontakty:
office@advisors.sk
Priradené konania (27):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Goda Richard Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/341/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.05.2020
Pekař Martin Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/25/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.01.2020
Hrebíčková Mária Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/116/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.06.2020
Czirák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/202/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz28.08.2020
Šidlík Martin Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/421/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz31.07.2020
Kašša Roman Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/350/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.07.2020
Bozóová Eva Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/383/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.08.2020
Švihoríková Dana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/413/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz19.09.2020
Pačaj Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/246/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.04.2020
Bulla Štefan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/249/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz05.05.2020