Advisors k. s. (S1590)

Značka správcu:
S1590
IČO:
46570675
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.04.2012
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovensko
Kontakty:
office@advisors.sk
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Kontakty:
office@advisorsks.sk, 0910 960 479
Priradené konania (21):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Gajan Juraj Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/1/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz01.02.2022
Műller Marek Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/64/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz17.03.2022
Nagy Zoltán Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/118/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz14.04.2022
Štofan Štefan Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/101/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz03.05.2022
Bartošová Eva Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/171/2022 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz31.05.2022
Holíková Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/512/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz24.11.2020
Chalupka Jozef Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/4/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.01.2021
Masárová Jana, Bc. Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/81/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz08.05.2021
Daniel Michal Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/110/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.05.2022
Tima Pavel Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/87/2021 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.10.2021