Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Agner Vojtech, JUDr. (S1690)

Agner Vojtech, JUDr. (S1690)

Značka správcu:
S1690
Dátum narodenia:
17.05.1980
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.03.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
agner@agbr.sk, 02/20758333, 0901919180
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Parák Marcel Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/345/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz26.09.2018
Gabrišová Danica Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/87/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.04.2019
Mrlák Ľubor Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/173/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.06.2019
Manko Milan Konkurz č. 3K/18/2012 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.07.2012
Ultramix, s. r. o. Konkurz č. 2K/29/2012 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz15.12.2012
Meyer Heinz - Joachim Hermann Otto Konkurz č. 3K/39/2012 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz17.11.2012
Kreditná spoločnosť Bratislava spol. s r.o. Konkurz č. 4K/14/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.07.2014
INTERSET Bratislava, s.r.o. Konkurz č. 2K/35/2014 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.11.2014
F.B.A., s.r.o. Konkurz č. 4K/36/2016 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.12.2016
DOBRE MOBILY, s.r.o. Konkurz č. 8K/68/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.10.2018