Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

Značka správcu:
S1752
IČO:
48002381
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.02.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Skalná 7622/9, 81101 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Priradené konania (53):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
FAPO, spol. s r.o. Konkurz č. 28K/13/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz29.08.2018
Kisel Pavol Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/255/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz15.08.2019
Csápai Peter Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/269/2021 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz22.09.2021
Bukovčák Štefan Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/11/2021 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz16.10.2021
"E M E R S", spol. s r. o. v konkurze Konkurz č. 1K/64/1999 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.02.2000
Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii Konkurz č. 6K/131/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia15.01.2003
Pavúčková Denisa Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/131/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz22.05.2019
Laboš Roman Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/248/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz19.12.2018
Decsiová Júlia Oddlženie - Splátkový kalendár č. 23OdS/15/2022 Okresný súd TrnavaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi28.12.2022
Rigóová Naďa Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/274/2023 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz22.12.2023