Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

Značka správcu:
S1752
IČO:
48002381
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.02.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0905/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0905/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0905/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Priradené konania (188):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Tóth Boris Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/72/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.09.2019
FAPO, spol. s r.o. Konkurz č. 28K/13/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz29.08.2018
Letko Miroslav Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/5/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz21.03.2019
Kováč Zsolt Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/7/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz06.02.2019
" M O N T E C O " spol. s r.o. Konkurz č. 3K/1/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz24.02.2011
"E M E R S", spol. s r. o. v konkurze Konkurz č. 1K/64/1999 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.02.2000
Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii Konkurz č. 6K/131/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia15.01.2003
Haňová Marta Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/54/2017 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.08.2017
Knapíková Iveta Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/89/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz29.03.2018
Vávra Jozef Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/140/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz08.05.2018