Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

Značka správcu:
S1752
IČO:
48002381
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.02.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Košice
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Príslušnosť k súdu:
Mestský súd Bratislava III
Adresa kancelárie:
Skalná 7622/9, 81101 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Priradené konania (76):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Granátová Petra Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/86/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz16.02.2023
Behárová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/195/2022 Mestský súd KošiceVyhlásený konkurz03.04.2024
FAPO, spol. s r.o. Konkurz č. 28K/13/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz29.08.2018
Pavúčková Denisa Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/131/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz22.05.2019
Kisel Pavol Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/255/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz15.08.2019
"E M E R S", spol. s r. o. v konkurze Konkurz č. 1K/64/1999 Krajský súd v BratislaveVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia22.02.2000
Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii Konkurz č. 6K/131/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia15.01.2003
Letko Miroslav Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/5/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz21.03.2019
Kováč Zsolt Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/7/2019 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz06.02.2019
Šafáriková Mária Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/215/2022 Mestský súd Bratislava IIIVyhlásený konkurz03.11.2022