Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. (S1752)

Značka správcu:
S1752
IČO:
48002381
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.02.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0905/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0905/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0905/707 782
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovensko
Kontakty:
spravcovska@fardouspartners.com, 0902/707 782
Priradené konania (191):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Tóth Boris Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/72/2019 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz18.09.2019
FAPO, spol. s r.o. Konkurz č. 28K/13/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz29.08.2018
Ličko Dušan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/161/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.03.2021
Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii Konkurz č. 6K/131/2002 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia15.01.2003
" M O N T E C O " spol. s r.o. Konkurz č. 3K/1/2011 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz24.02.2011
Kvietková janka Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/195/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz16.03.2018
Danihel Jaromír Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/61/2018 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz26.04.2018
Vávra Jozef Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/140/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz08.05.2018
Cibuľová Magdalena Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/354/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz04.05.2018
Kotlár Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/383/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz10.05.2018