Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kovačková Jana, Ing. (S1674)

Kovačková Jana, Ing. (S1674)

Značka správcu:
S1674
Dátum narodenia:
18.05.1969
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
22.11.2013
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, Slovensko
Kontakty:
kovackova@danejk.sk, 0905/453 501, 043/4224482
Priradené konania (29):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Škumátová Iveta Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/21/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz15.02.2018
Flachs Bohumil Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/92/2018 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz11.05.2018
Konček Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/92/2020 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz20.11.2021
Molitorisová Lenka Oddlženie - Splátkový kalendár č. 1OdS/4/2020 Okresný súd ŽilinaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi23.06.2020
Gajdoš Jozef Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/5/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz06.02.2021
Harkabuz Matúš Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/21/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz01.05.2021
Rakyta Mário Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/37/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz03.06.2021
Cyprichová Anna Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/55/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz13.07.2021
Hlubina Peter Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/77/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz12.08.2021
Horáková Lenka Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/91/2021 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz17.09.2021