Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Areko Group, k. s. (S1689)

Areko Group, k. s. (S1689)

Značka správcu:
S1689
IČO:
47632836
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.02.2014
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovensko
Kontakty:
areko.group@gmail.com, 0903/978 650
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
areko.group@gmail.com, 0903/978 650
Priradené konania (24):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Poľnohospodárske družstvo Honce, v likvidácii Konkurz č. 1K/244/1996 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia31.03.1999
Petrišin Miroslav Konkurz č. 31K/11/2017 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz21.11.2017
Voltemar Marek Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/325/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz07.02.2023
Jirmanová Barbora Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/339/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.03.2023
Konečná Edita Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/183/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz09.02.2023
Števek Juraj Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/275/2022 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz14.12.2022
Hajniková Mária Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/62/2022 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz23.03.2022
Vida Miloš Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/162/2022 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz22.06.2022
Pivarník Ján Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/9/2023 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.02.2023
Horváth Peter Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/20/2023 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.03.2023