Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Plško Peter, JUDr. (S1780)

Plško Peter, JUDr. (S1780)

Značka správcu:
S1780
Dátum narodenia:
22.01.1973
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
21.09.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
K výstavisku 107/13, 91101 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
plsko@advokatn.sk, 0903/453 973
Priradené konania (24):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ďurejová Vlasta Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/222/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.08.2021
Šumec Peter Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/352/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz10.11.2021
Remšík Tomáš Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/434/2021 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz11.12.2021
Gulán Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/303/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz06.09.2022
Ševce Ján Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/372/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.10.2022
Loviška Marián Oddlženie - Splátkový kalendár č. 38OdS/2/2023 Okresný súd TrenčínPoskytnutá ochrana pred veriteľmi18.03.2023
Jankuj Ján Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/72/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz04.04.2023
Toth Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/148/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.05.2023
Burianský Antonín Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/298/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz20.09.2023
Šumec Ivan Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/285/2023 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz22.09.2023