Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Figura Marek, Mgr. Bc. (S1773)

Figura Marek, Mgr. Bc. (S1773)

Značka správcu:
S1773
Dátum narodenia:
19.10.1984
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
22.07.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Puškinova 16, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
figura@figuralegal.sk, 0917 664 777
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Červeňák Dušan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/142/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.08.2022
BO Company s.r.o. Konkurz č. 1K/13/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.07.2022
Krišáková Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/229/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.09.2022
Vašková Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/399/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.10.2022
Mitraš Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/412/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz19.10.2022
Vaľová Daniela Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/5/2022 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi01.11.2022
Džudža Jozef Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.11.2022
Žiga Radoslav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/326/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz30.11.2022
Kožejaková Marcela Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/45/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.04.2020
Radoslav Sluťák Konkurz č. 30K/17/2012 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.05.2013