Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Figura Marek, Mgr. Bc. (S1773)

Figura Marek, Mgr. Bc. (S1773)

Značka správcu:
S1773
Dátum narodenia:
19.10.1984
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
22.07.2015
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Puškinova 16, 080 01 Prešov, Slovensko
Kontakty:
figura@figuralegal.sk, 0917 664 777
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Oračko Eduard Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/243/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz18.05.2018
Kožejaková Marcela Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/45/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.04.2020
Bujňák Peter Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/104/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.02.2023
Leszková Miroslava Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/411/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.02.2023
BO Company s.r.o. Konkurz č. 1K/13/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.07.2022
Vašková Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/399/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.10.2022
Vaľová Daniela Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/5/2022 Okresný súd PrešovPoskytnutá ochrana pred veriteľmi01.11.2022
Kováčová Viera Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/548/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.01.2023
Gáborová Emília Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/546/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.01.2023
Funket Ján Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/558/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.01.2023