Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Kubíková Katarína, JUDr. (S1800)

Kubíková Katarína, JUDr. (S1800)

Značka správcu:
S1800
Dátum narodenia:
04.05.1990
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.03.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
kubikova@akmisik.sk, 02/208 62 132
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Automobil-Service Bratislava s.r.o. Konkurz č. 2K/18/2008 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz01.07.2008
Czápay Marián Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/42/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz12.03.2020
Sedlák Vít Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/105/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz02.06.2020
Némethová Lucia Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/118/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz11.06.2020
Račický Dušan Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/115/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.06.2020
Hricková Brazdovičová Barbora Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/426/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz01.08.2020
EnviLine s. r. o. Konkurz č. 6K/15/2015 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.06.2015
Bartonik Peter Konkurz č. 6K/11/2016 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz30.06.2016
NP publication Reality, s.r.o. Konkurz č. 8K/53/2017 Okresný súd Bratislava IZačaté konkurzné konanie06.01.2018