Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Koncová Barbora, JUDr., LL.M. (S1792)

Koncová Barbora, JUDr., LL.M. (S1792)

Značka správcu:
S1792
Dátum narodenia:
04.06.1985
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
02.02.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trenčín
Adresa kancelárie:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, Slovensko
Kontakty:
spravca@zavaseprava.sk, 0918/803 803
Priradené konania (7):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jurák Milan Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/223/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz07.07.2022
Hunková Edita Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/230/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz12.07.2022
Letavay Eduard Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/253/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.07.2022
Baláž Marcel Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/327/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz23.09.2022
Ješík Peter Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/333/2022 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz30.09.2022
CEDES Logistik SK s.r.o. Konkurz č. 38K/4/2017 Okresný súd TrenčínVyhlásený konkurz19.04.2018
Lusch, s.r.o. Konkurz č. 40K/7/2022 Okresný súd TrenčínZačaté konkurzné konanie08.07.2022