DAREKON, k. s. (S1806)

Značka správcu:
S1806
IČO:
50236687
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
13.05.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Trnava
Adresa kancelárie:
Pekárska 11, 917 01 Trnava, Slovensko
Kontakty:
darekon.spravca@gmail.com, 033/5591633
Priradené konania (13):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kukiová Mária Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/223/2019 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz25.07.2019
Dömény Felix Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/121/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz21.05.2020
Kövári Ivan Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/125/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz07.05.2020
Malko Erik Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/308/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz05.11.2020
Lišková Lucia Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/318/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz11.11.2020
Šmelková Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/337/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz02.12.2020
Danielová Andrea Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/86/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.12.2020
Jakubovič Marián Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/368/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz24.12.2020
Kolmanová Zuzana Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/383/2020 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz15.01.2021
Lenghartová Ivana Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/12/2021 Okresný súd TrnavaVyhlásený konkurz12.02.2021