Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

Značka správcu:
S1818
IČO:
50263633
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.08.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
semko.spravca@gmail.com, 0907 490 493
Priradené konania (8):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Juraj Čuba Konkurz č. 1K/6/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
HC VSŽ Košice a.s. Konkurz č. 5K/90/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.11.2000
Jurčo Michal Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/8/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz17.03.2020
Kašová Irena Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/206/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz29.04.2020
Hrin Anton Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/239/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.05.2020
Gašparíková Sidónia Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/107/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.05.2020
Vaľanyová Emília Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/129/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz05.06.2020
Marcin Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/145/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz27.06.2020