Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

Značka správcu:
S1818
IČO:
50263633
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.08.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
semko.spravca@gmail.com, 0907 490 493
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Juraj Čuba Konkurz č. 1K/6/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
Pončák Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/6/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.02.2019
HC VSŽ Košice a.s. Konkurz č. 5K/90/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.11.2000
Baníková Veronika Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/180/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.05.2018
Študy Ladislav Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/611/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.08.2019
Javorská Ružena Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/659/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.09.2019
Džačovská Jana Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/772/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.12.2019
Biroš Marián Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/785/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz06.12.2019
Ondovčínová Ildikó Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/74/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.12.2019