Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

Značka správcu:
S1818
IČO:
50263633
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.08.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
semko.spravca@gmail.com, 0907 490 493
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čuba Juraj Konkurz č. 1K/6/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
HC VSŽ Košice a.s. Konkurz č. 5K/90/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.11.2000
Špík Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/115/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.07.2021
Hovanec Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/81/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.03.2022
Kalok Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/207/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz15.06.2022
Ferenc Michal Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/225/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz25.06.2022
Hámor Anna Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/270/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.07.2022
Sivák Roman Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/192/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz02.08.2022
Opina Ľubomír Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/294/2022 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz11.08.2022