Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

Značka správcu:
S1818
IČO:
50263633
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.08.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
semko.spravca@gmail.com, 0907 490 493
Priradené konania (12):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Čuba Juraj Konkurz č. 1K/6/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
HC VSŽ Košice a.s. Konkurz č. 5K/90/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.11.2000
Fedor Vincent Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/89/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz07.04.2023
Andil Jozef Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/113/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.05.2023
Bendík Matúš Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/19/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.06.2023
Turtáková Lenka Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/52/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.07.2023
Jedinák Erik Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/307/2023 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz07.10.2023
Horvát Erik Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/3/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.04.2024
Husár Ivan Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/112/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz23.05.2024
Bilý Lukáš Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/131/2024 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz20.06.2024