Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. (S1818)

Značka správcu:
S1818
IČO:
50263633
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
04.08.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovensko
Kontakty:
semko.spravca@gmail.com, 0907 490 493
Priradené konania (10):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Juraj Čuba Konkurz č. 1K/6/2008 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz08.12.2015
HC VSŽ Košice a.s. Konkurz č. 5K/90/2000 Krajský súd v KošiciachVyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia08.11.2000
Dudy Koťo Emil Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/453/2020 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.01.2021
Pavelčák František Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/24/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.02.2021
Baľo Slavomír Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/109/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.05.2021
Špík Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/115/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.07.2021
Žoldák Pavol Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/223/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz13.08.2021
Tomaškovič Ján Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/236/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.08.2021
Blanár Martin Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/264/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.09.2021
Husárová Alžbeta Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/177/2021 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz10.09.2021