Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Prachová Silvia, JUDr. RNDr. (S1819)

Prachová Silvia, JUDr. RNDr. (S1819)

Značka správcu:
S1819
Dátum narodenia:
26.06.1986
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
08.08.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Bratislava I
Adresa kancelárie:
Miletičova 21, 82108 Bratislava, Slovensko
Kontakty:
prachova@prachova.sk, 0908 112 512
Priradené konania (11):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Kováč Július Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/453/2018 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz16.01.2019
Kimijanová Lucia Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/49/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz10.04.2020
Pilát Matej Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/91/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz23.05.2020
Mondoková Viera Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/62/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz03.06.2020
Fábry Branislav Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/171/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz27.06.2020
Horňáková Etela Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/11/2020 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz01.07.2020
PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKÉ INVESTÍCIE Konkurz č. 3K/95/2010 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz19.04.2011
Valenta Tomáš Konkurz č. 6K/18/2015 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz25.04.2015
FUSETON a.s. Konkurz č. 2K/19/2016 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz20.08.2016
Manda Ladislav Konkurz č. 6K/28/2016 Okresný súd Bratislava IVyhlásený konkurz22.02.2017