RESKON, k. s. (S1826)

Značka správcu:
S1826
IČO:
50440616
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.10.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Ul. Dr. Herza 12, 98401 Lučenec, Slovensko
Kontakty:
reskonoffice@gmail.com, 047/432 77 88
Priradené konania (2):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Gatialová Timea Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/2/2017 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi10.01.2018
Surový Ivan Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/58/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.04.2021