RESKON, k. s. (S1826)

Značka správcu:
S1826
IČO:
50440616
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
12.10.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
Ul. Dr. Herza 12, 98401 Lučenec, Slovensko
Kontakty:
reskonoffice@gmail.com, 047/432 77 88
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Ondrušeková Jarmila Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/941/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz27.07.2021
Kováč Pavel Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/308/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz29.09.2021
Görči Arpád Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/321/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz06.10.2021
Strieborný Peter Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/379/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.10.2021
Dunová Mária Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/21/2021 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz26.11.2021
Gatialová Timea Oddlženie - Splátkový kalendár č. 32OdS/2/2017 Okresný súd NitraPoskytnutá ochrana pred veriteľmi10.01.2018