Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Hrvolová Veronika, JUDr. (S1829)

Hrvolová Veronika, JUDr. (S1829)

Značka správcu:
S1829
Dátum narodenia:
20.12.1987
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
24.11.2016
Stav:
pozastavený
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Žilina
Adresa kancelárie:
P. O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, Slovensko
Kontakty:
hrvolova.spravca@gmail.com, 0907 870 368
Priradené konania (6):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Pecko Zdenko Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/100/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz12.10.2019
Belvončíková Eva Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/249/2019 Okresný súd ŽilinaVyhlásený konkurz10.10.2019
MAŠČÁKOVÁ Dana Oddlženie - Splátkový kalendár č. 30OdS/2/2017 Okresný súd Košice IPoskytnutá ochrana pred veriteľmi16.01.2018
Bača Štefan Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/364/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz08.10.2019
Máté Tibor Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/2/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz09.10.2019
Hikl Radoslav Konkurz č. 26K/62/2016 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz18.02.2017