Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > M&L insolvency, k. s. (S1830)

M&L insolvency, k. s. (S1830)

Značka správcu:
S1830
IČO:
50556533
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
30.11.2016
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Prešov
Adresa kancelárie:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovensko
Kontakty:
office@mli.sk, 0917 699 862
Priradené konania (40):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Bačovčin Štefan Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/64/2017 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz28.11.2017
Marton Rastislav Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/525/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz22.02.2019
Ferencová Ľubomíra Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/729/2018 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz21.12.2018
Tokárová Milada Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/24/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz12.02.2019
Sýkorová Mária Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/69/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz16.02.2019
Hrabčáková Renáta Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/127/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz09.03.2019
Labudová Gabriela Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz04.04.2019
Huľová Nadežda Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/271/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz03.05.2019
Ferenc Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/296/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz14.05.2019
Tomášová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/450/2019 Okresný súd PrešovVyhlásený konkurz26.06.2019