P/J/L k.s. (S1836)

Značka správcu:
S1836
IČO:
50715054
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
17.03.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Košice I
Adresa kancelárie:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, Slovensko
Kontakty:
pjl.spravca@gmail.com, 0915/131 357
Priradené konania (16):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Erdélyiová Silvia Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/295/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.07.2018
Brodziansky Vladimír Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/364/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.09.2018
Koklesová Valéria Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/393/2018 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz30.10.2018
Ševčík Cyril Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/106/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz19.03.2019
Verešová Diana Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/121/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz28.03.2019
Horváthová Jana Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/273/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz11.06.2019
Pancuráková Slávka Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/568/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz17.12.2019
Illéšová Daniela Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/601/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz24.12.2019
Banomová Lenka Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/629/2019 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz14.01.2020
Juhászová Kvetoslava Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/29/2020 Okresný súd Košice IVyhlásený konkurz06.02.2020