Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Perdík Marek, JUDr. (S1847)

Perdík Marek, JUDr. (S1847)

Značka správcu:
S1847
Dátum narodenia:
25.04.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.06.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
Kontakty:
marek.perdik@gmail.com, 0918/628240
Priradené konania (17):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jonášová Stanislava Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/3/2017 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.10.2017
Šuba Marek Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/240/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz12.07.2018
Künzelová Eva Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1223/2018 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz09.01.2019
Kuru Jozef Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/145/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.02.2019
Sirkovská Valéria Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/421/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz01.05.2019
Samuheľová Renáta Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/523/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz28.05.2019
Holub Ján Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/823/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz23.08.2019
Irgel Robert Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/892/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.09.2019
Stolár Milan Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/914/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz02.10.2019
Gaži Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/969/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.11.2019