Hlavná stránka > Vyhľadávanie správcu > Perdík Marek, JUDr. (S1847)

Perdík Marek, JUDr. (S1847)

Značka správcu:
S1847
Dátum narodenia:
25.04.1983
Záznam v MSSR:
Dátum zapísania:
26.06.2017
Stav:
aktívny
Spravuje konania typu:
Kontakty:
Kancelárie:
Príslušnosť k súdu:
Okresný súd Banská Bystrica
Adresa kancelárie:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko
Kontakty:
marek.perdik@gmail.com, 0918/628240
Priradené konania (9):
DlžníkKonanieSúdStavDátum
Jonášová Stanislava Oddlženie - Splátkový kalendár č. 3OdS/3/2017 Okresný súd Banská BystricaPoskytnutá ochrana pred veriteľmi19.10.2017
Sirkovská Valéria Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/421/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz01.05.2019
Irgel Robert Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/892/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.09.2019
Gaži Michal Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/969/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz30.11.2019
Bulla Branislav Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1016/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz13.12.2019
Tóth Marián Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1143/2019 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz18.12.2019
Ďurák Gabriel Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/317/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz20.06.2020
Gono Marian Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/319/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz11.07.2020
Drmola Marek Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/383/2020 Okresný súd Banská BystricaVyhlásený konkurz25.08.2020